Volejte Po - Pá od 8:00 do 15:00 

Ceník

V mé advokátní praxi jsem si vědom, že každý případ je jedinečný a vyžaduje individuální přístup. Proto nabízím různé možnosti ohledně sjednání výše odměny za mé právní služby, abych vyhověl vašim potřebám a specifickým situacím.

Svou odměnu sjednávám zpravidla jedním z těchto způsobů:

  • Hodinová - nejčastěji sjednávám odměnu ve výši 2 500 Kč bez DPH za hodinu mé práce. Tato metoda účtování je ideální pro klienty, kteří preferují transparentní a pružný způsob účtování.

  • Pevná - v některých případech, kdy lze předem určit rozsah práce, můžeme společně stanovit pevnou odměnu za vyřízení vaší věci. Toto je výhodné pro ty, kteří chtějí mít jasné a předvídatelné náklady.

  • Podílová - v určitých specifických záležitostech lze sjednat podílovou odměnu, kdy moje odměna závisí na výsledku vaší věci, to se týká zejména odškodnění za újmu na zdraví. Tato možnost mě motivuje k dosažení co nejlepších výsledků pro mé klienty.

  • Úkonová - V některých případech mohu účtovat na základě jednotlivých úkonů právní služby, což je vhodné pro klienty, kteří vyžadují specifické právní služby.

  • Paušální - Zejména podnikatelům vyžadujícím komplexní služby po delší dobu pak poskytuji služby za měsíční paušální odměnu, její výši můžeme sjednat individuálně po posouzení vašich potřeb.

Abyste se mohli rozhodnout, zda využijete mých služeb, je první konzultace v rozsahu až 20 minut zdarma. Pokud se poté rozhodnete právních služeb nevyužít, nic se neděje.

Pokud se dohodneme na další spolupráci, pak budete vždy dopředu vědět jakou odměnu mi zaplatíte a jaký je předpokládaný rozsah služeb, které budou poskytnuty. Na první schůzce se s Vámi též dohodnu na výši zálohy, zpravidla vyžaduji zálohu na 10 hodin mé práce. Ve výjimečných případech je možné se domluvit na snížení zálohy, či na odložení její splatnosti.

Mým cílem je poskytovat vám kvalitní právní služby za spravedlivou a transparentní odměnu. Při naší spolupráci budeme společně diskutovat o nejvhodnějším způsobu účtování, který bude odpovídat vašim potřebám a očekáváním.