Ceník

Odměnu za poskytování právních služeb sjednávám přiměřeně k časové a odborné náročnosti konkrétní věci. Abyste se mohli rozhodnout, zda využijete mých služeb, je první konzultace v rozsahu až 20 minut zdarma. Pokud se poté rozhodnete právních služeb nevyužít, nic se neděje.

Nejčastěji sjednávám úkonovou odměnu, kdy jsou hrazeny jednotlivé mnou učiněné úkony nebo odměnu hodinovou. Je také možné se dohodnout na pevné odměně za vyřízení věci, popřípadě na podílové odměně dle výsledku věci. Pokud potřebujete právní poradenství častěji či pravidelně, je možné se domluvit na měsíční paušální odměně.

Pokud se dohodneme na další spolupráci, pak budete vždy dopředu vědět jakou odměnu mi zaplatíte a jaký je předpokládaný rozsah služeb, které budou poskytnuty. Na první schůzce se s Vámi též dohodnu na výši zálohy, při zastupování před soudy zpravidla vybírám zálohu ve výši 3 úkonů právní služby. Ve výjimečných případech je možné se domluvit na snížení zálohy, či na odložení její splatnosti.

Konkrétní a přesné informace k cenám mých služeb Vám rád sdělím při osobní schůzce, poté co se seznámím se všemi detaily Vašeho případu.