O mně

V advokacii působím od roku 2011. Od roku 2016 jsem samostatným advokátem.

Právní služby poskytuji téměř ve všech oblastech českého práva, a to široké veřejnosti i podnikatelským subjektům. Často se zabývám náhradou újmy na zdraví a majetku, obhajobou v trestním řízení, vypořádáním společného jmění manželů, sepisem smluvní dokumentace a komplexním poradenstvím při vymáhání pohledávek. Více informací o rozsahu poskytovaných služeb naleznete v sekci specializace.

Při své činnosti spolupracuji s notářskou kanceláří, exekutorským úřadem, soudními znalci a dalšími advokátními kancelářemi, které se specializují na specifické právní oblasti.

Při své práci postupuji profesionálně a odborně, zároveň si zachovám si lidský přístup, tak aby mí klienti v maximální možné míře pochopili navrhovaná řešení. Při kontaktu s klientem je pro mne důležitá vzájemná důvěra a respekt. Zakládám si na tom, aby můj klient vždy dopředu věděl, jak budu v jeho věci postupovat a měl veškeré informace, které se jeho záležitosti týkají. Snažím se vždy najít takové řešení, které je pro klienta nejvýhodnější. Neslibuji nemožné.