Volejte Po - Pá od 8:00 do 15:00 

Služby

V rámci své praxe nejčastěji poskytuji právní služby v těchto oblastech:

  • občanské a obchodní právo - zastupování před soudy, vymáhání dluhů, sepisování a posuzování smluv atd.

  • náhrada újmy - komplexní služby od konzultace až po zastoupení při jednání s pojišťovnami a před soudy ve věcech náhrady újmy, a to zejména té, která vznikla v důsledku dopravní nehody, pracovního úrazu, trestné činnosti apod.

  • trestní právo - obhajoba ve všech fázích trestního řízení, zastupování poškozeného v rámci trestního řízení

  • manželské majetkové právo - služby ve věci vypořádání společného jmění manželů, od konzultace, přes sepisování dohod až po zastoupení před soudy

  • rodinné právo - služby týkající se rozvodu manželství, úpravy výživného, v nekomplikovaných případech (pokud je dohoda s druhým rodičem) též péče o děti.

  • nemovitosti - nákup a prodej nemovitostí včetně možnosti advokátní úschovy, sepsání a posouzení smluv a dokumentů (darovací, nájemní, výpověď z nájmu apod.)

Své služby poskytuji i v dalších oblastech práva, proto se na mne neváhejte obrátit i pokud jste poptávanou službu v tomto seznamu nenašli. Pokud bych Vám neuměl poradit, pomohu Vám alespoň s výběrem vhodného kolegy, to se týká zejména daní, dědictví, komplikovaných případů péče o děti, korporátního práva, těmto oblastem se ve své praxi nevěnuji.