Specializace

S žádostí o základní konzultaci se na mne můžete obrátit téměř ve všech právních záležitostech. Pokud za mnou přijdete s problémem, který nespadá do mé specializace, poskytnu Vám alespoň základní radu jak dále postupovat a pomohu Vám se zajištěním konzultace u některého z mých kolegů, který se danou problematikou zabývá.

V rámci své praxe nejčastěji poskytuji právní služby v těchto oblastech:

 • občanské a obchodní právo
  • zastupování před soudy, vymáhání pohledávek (konzultace, upomínky, žaloby, exekuční vymáhání), náhrada škody, vypořádání společného jmění manželů, sepsání a posouzení smluv (kupní, darovací, zápůjčka atd.), jednání s pojišťovnami, nákup a prodej nemovitostí včetně možnosti advokátní úschovy, sepsání a posouzení nájemních smluv, výpovědi z nájmu, vyklizení nemovitostí
 • náhrada újmy
  • komplexní právní služby od konzultace až po zastoupení před soudy ve věcech náhrady újmy, a to zejména té, která vznikla v důsledku dopravní nehody, pracovního úrazu, trestné činnosti apod.
 • trestní právo
  • obhajoba ve všech fázích trestního řízení, zastupování poškozeného v rámci trestního řízení
 • pracovní právo
 • sepsání a posouzení pracovních smluv, výpovědí a dalších listin, zastupování před soudy v pracovněprávních věcech, náhrada újmy v případě pracovního úrazu
 • rodinné právo
 • komplexní právní služby od konzultace až po zastoupení před soudy ve věcech týkajících se rozvodu a vypořádání společného jmění manželů a v nekomplikovaných případech též úpravy poměrů nezletilých dětí

Své služby poskytuji i v dalších oblastech práva, proto se na mne neváhejte obrátit i pokud jste poptávanou službu v tomto seznamu nenašli.